slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

O firmie

Firma Interdeck rozpoczęła działalność w roku 2001 jako Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością KRS 0000144816. Od roku 2006 firma dokonała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą Interdeck-Dariusz Koźniewski, numer wpisu 429034, NIP 615-178-82-71 REGON 140572819

Właścicielem Spółki i 100% udziałowcem jest Dariusz Koźniewski. Podstawową działalnością firmy jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, oraz budynków niemieszkalnych. Początkowo głównym obszarem działalności firmy była budowa osiedli w zabudowie szeregowej na terenie Warszawy i okolic m.in. Rembertów, Międzylesie. Inwestycje wykonywane są przy użyciu materiałów spełniające wszystkie standardy i wymogi europejskie. Firma współpracuje z najlepszymi wykonawcami na rynku co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów.